דירת גן יוקרתית, ראשל"צ

 גת נמיר חטר ישי דירת גן יוקרתית ראשל"צ