top of page

 "מגעים" - תוכנית למסעדה ברחובות

תוכנית בניה - מסעדת מגעים ברחובות
 
הכל התחיל מטכנולוגיה של מסכי מגע חדשניים - Microsoft Surface -
טכנולוגיה שמאפשרת שילוב של מחשבים עם אינטראקציה חברתית ובילוי.
לקחתי חלל של מסעדה קיימת והרצתי אותה מאה שנה קדימה, תוך שילוב רעיונות מתקדמים. 
התכנון כלל בר אינטראקטיבי, הבנוי כולו ממסכי מגע,
שמאפשר צפיה בתפריטים, ביצוע הזמנות והזמנת חברים למשקה.
קיר אחורי עם מסך ענק, שמשלב צילומים של דויד לה שאפל ווידאו.
וכמו כן, מסכים נוספים בצידי החדר, שמתחברים בתקרה.
מעבר למסכי המגע המתקדמים, שמתי דגש על שימוש בתאורה, בריצפה, ברחבת הכניסה ולאורך הבר.
כדי להביא את הרעיון לכלל שלם, תכננתי מדרגות ספירלה, אשר נדלקות כאשר דורכים עליהן, 
הממוקמות סביב מעלית שקופה היורדת למרתף ולשירותים.
 
בשירותים, בחרתי להשתמש בזכוכיות שמשנות צבע, בין אטום לשקוף, על פי תפוסת התא.
 
 הרעיון לא מומש בישראל, אך נמצא כעת בתהליכי בחינה מתקדמים, בארה"ב וביפן.
כל הזכויות שמורות.
bottom of page